Okresní soud v Kolíně

Kontakty

 

Okresní soud v Kolíně

Kmochova 144

280 02 Kolín

IČ: 00024520

Informační centrum: +420 321 770 711; (popřípadě +420 321 770 799)

 

Podatelna: +420 321 770 799

FAX: +420 257 005 055

ID DS: dwpaby3

E-mail: podatelna@osoud.kol.justice.cz

  • Upozorňuji, že osobní e-mailové adresy zaměstnanců soudu a soudců včetně místopředsedů a předsedkyně soudu nejsou určeny k podávání návrhů, stížností či jiných podání. Na takto zaslanou nevyžádanou poštu nebude nijak reagováno. Způsob a forma elektronických podání včetně uvedení elektronických adres určených pro příjem podání viz základní informace – příjem podání - informace o příjmu podání v elektronické podobě.

 

ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI BUDOVY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM - zde

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST

  • Videokonference - zde
  • Omezení v budově soudu z důvodu dlouhodobých stavebních prací - zde
  • Od 1.1.2024 nelze v pokladně Okresního soudu v Kolíně koupit kolkové známky.

 

KONTAKTNÍ OSOBY OKRESNÍHO SOUDU V KOLÍNĚ - zde