Okresní soud v Karviné

Kontakty - vedení soudu

Předsedkyně okresního soudu

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 596390414
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: IHrdinova@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Iva Hrdinová

Místopředsedkyně pro úsek občanskoprávní - pracoviště v Havířově, řízení pobočky v Havířově

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 596498303
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: PPomykaczova@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Pomykaczová
od 1. 5. 2024 pověřen zastupováním Mgr. Otto Slavík – telefon 596 498 216

Místopředseda pro úsek občanskoprávní - pracoviště v Karviné

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 596390202
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: MHeczko@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Marek Heczko

Místopředsedkyně pro úsek výkonu rozhodnutí

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 596390202
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: JDomonkosova@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Domonkošová

Místopředseda pro úsek trestní

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 596390210
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: JMartikan@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Martikán

Ředitelka správy okresního soudu

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 596390417
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: LSiudova@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Siudová