Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 10

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Vyhláška 442/2006 Sb.

Vyhláška 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup   ...

Bankovní spojení

  Upozornění! Při poukazování jakékoliv platby na číslo účtu soudu je třeba vždy uvést variabilní symbol, jinak platba nebude správně přiřazena. ...

Úhrady za poskytování informací

Pokyn předsedy Obvodního soudu pro Prahu 10 č . 9/2011  ze dne 5.8.2011, č.j. 39 Spr 445/2011-2, o úhradách za poskytování informací:     ...