Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 10

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Otevřená data veřejných rejstříků již brzy v plném rozsahu

Poskytnuté statistické údaje

Souhrnná zpráva o počtu žádostí o soupis soudních řízení, kterým bylo vyhověno a nebylo možno je zveřejnit,  dle odst. 14 Metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR, ke sjednocení postupu při vyřizování  žádostí o soupisy řízení, v nichž vystupuje jako konkrétní účastník fyzická osoba,  ze dne 23. 11. 2017, čj. MSP-399/2017-OSV-OSV/3. 

 

 

k 1.dni v měsíci

k 16.dni v měsíci

Leden

3

5

Únor

 

 

Březen

 

 

Duben

 

 

Květen

 

 

Červen

 

 

Červenec

 

 

Srpen

 

 

Září

 

 

Říjen

 

 

Listopad

 

 

Prosinec

 

 

 

___________________________________________________________________________

Soupis soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní fyzická osoba, představuje osobní údaj ve smyslu čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), neboť tím se rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby."

Údaje o právnické osobě nejsou osobními údaji, je ale potřeba dbát na ochranu osobních údajů ostatních účastníků řízení.

Ve všech případech bylo individuálně zváženo, zda oprávněně poskytnuté osobní údaje lze i zveřejnit na webových stránkách soudu. Z důvodu kolize dvou prima facie rovnocenných ústavních práv, práva na informace a práva na ochranu osobnosti, byl uplatněn princip proporcionality, to znamená, že byl proveden tzv. test veřejného zájmu. Povinný subjekt poměřil na jedné straně povahu informací a společenskou potřebu, tj. veřejný zájem na jejich zpřístupnění, a na druhé straně důvod, pro který je nutné dané informace vyjmout z povinnosti zveřejnění. Pro podstatný zásah do práva na ochranu osobních údajů toto ústavní právo převážilo nad právem na informace.

Z toho důvodu povinný subjekt tímto zveřejňuje pouze souhrnnou doprovodnou informaci, která v obecné rovině vymezuje poskytnuté informace.

 

 

Informace ke zveřejnění

Zveřejnění poskytnutých informací způsobem umožňujícím dálkový přístup – infoDeska justice pod následujícím odkazem: http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=201100&s=a#I106

 

Upozornění na statistické informace

Informace týkající se statistických dat a výkaznictví je možné vyhledávat na stránkách www.justice.cz  podle heslem InfoData: http://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html

 

 

Výroční zprávy:

 

Sazebník

 

Zákon č.106/1999 Sb.

Boj proti korupci

Protikorupční linka Obvodního soudu pro Prahu 10: Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím: ...

GDPR

Zpracování a ochrana údajů u Obvodního soudu pro Prahu 10   Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679...

Vedení soudu

Předsedkyně soudu: JUDr. Jaroslava Pokorná   Místopředsedkyně soudu: JUDr. Libuše Jungová - místopředsedkyně pro věci trestní Mgr. Lenka...