Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody

Právní úprava je obsažena v zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a dále ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Jaké jsou možnosti zařazení odsouzených do zaměstnání stanoví § 30 zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

Zákaz některých prací

Pracovní podmínky

Odměňování odsouzených, srážky z odměny

Právní úprava je obsažena v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody a dále v nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody a vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů.