Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ke stažení

Viditelnost údajů v oznámení

Šablony pro podpůrné orgány - předávací protokol

Metodika pro veřejné funkcionáře k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

Metodika pro orgány I. stupně příslušné k projednávání přestupků podle zákona o střetu zájmů

Informace pro podpůrné (zapisující) orgány

Informace pro správní orgány

Hromadný zápis veřejných funkcionářů

PDF soubory formulářů Oznámení veřejných funkcionářů

Informace o provedených kontrolách výkonu přenesené působnosti na úseku střetu zájmů