Ke stažení

Viditelnost údajů v oznámení

Šablony pro podpůrné orgány - předávací protokol

Metodika pro veřejné funkcionáře k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

Metodika pro orgány I. stupně příslušné k projednávání přestupků podle zákona o střetu zájmů

Vzorová rozhodnutí o vybraných přestupcích podle zákona o střetu zájmů

Výkladové stanovisko k vybraným otázkám interpretace a aplikace § 4c (a potažmo § 4b) zákona o střetu zájmů

Informace pro podpůrné (zapisující) orgány

Informace pro správní orgány

Hromadný zápis veřejných funkcionářů

PDF soubory formulářů Oznámení veřejných funkcionářů

Informace o provedených kontrolách výkonu přenesené působnosti na úseku střetu zájmů

Zpráva o přezkumu hodnocení dopadů regulace zákona č. 14/2017 Sb 

Komparativní studie ke střetu zájmu