Krajský soud v Praze

Nabídka volných míst

Informace o aktuálních výběrových řízeních u Krajského soudu v Praze jsou k dispozici v záložce základní informace → výběrová řízení

 

 

 

 

Nabídka zaměstnání asistent/asistentka soudce KS Praha - úsek Co, opatrovnický senát - bližší informace - z d e -. 

 

 

 

Nabídka zaměstnání asistent/asistentka soudce KS Praha - správní úsek - bližší informace  - z d e -.

 

Nabídka zaměstnání zapisovatel/zapisovatelka KS Praha - bližší informace  - z d e-.