Krajský soud v Praze

Základní informace

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST !!!!

 

 

  • Krajský soud v Praze upozorňuje, že s účinností od 1.1.2021 legalizaci listin provádí  Ministerstvo spravedlnosti ČR !!!

 

  • Krajský soud v Praze nevede obchodní rejstřík ani sbírku listin, tato agenda spadá do působnosti Městského soudu v Praze. !!!!!

 

 

SEZNAM SOUDCŮ A ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI, ZE KTERÝCH BUDOU JMENOVÁNI ČLENOVÉ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI JUSTIČNÍHO KANDIDÁTA  A JEJICH NÁHRADNÍCI (VE SMYSLU § 112 ODST. 4 ZÁKONA O SOUDECH A SOUDCÍCH)   - z d e - .

 

 

OPATŘENÍ PŘEDSEDY KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE:

COVID-19:

  • Opatření předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 9.11.2022 - z d e-

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

  • Opatření bezpečnostního ředitele Krajského soudu v Praze ze dne 20.10.2020 - z d e -
  • Opatření předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 26.6.2020 o zajištění bezpečnosti v areálu Krajského soudu v Praze - z d e -.

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY

 

 

 

O soudu

IPP (Interní protikorupční program, Etický kodex, Interní oznamování - whistleblowing)

GDPR

Informace o výsledcích kontrol

Povinně zveřejňované informace - Vyhláška č. 442/2006 Sb.

Čísla účtů

Poskytování  informací  dle zák. č. 106/1999 Sb.

Výběrová řízení

Stížnosti

Bezbariérový přístup

Nahlížení do spisu

Organizační struktura soudu

Volby 

Aktuality

Tiskové zprávy