Přejít k obsahu

Krajský soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Krajský soud v Praze

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST !!!!

 

Krajský soud v Praze upozorňuje, že od 7.9.2020  došlo k  přemístění informačního centra soudu,

a to  do místnosti č. dv. 110/ budova A.

 

 

DOPORUČENÍ PŘEDSEDY KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE:

 • Oznámení předsedy KS Praha ze dne 18.12.2020 o zrušení Doporučení ze dne 2.11.2020 - z d e -
 • Doporučení předsedy KS Praha ze dne 2.11.2020  - z d e-
 • Doporučení předsedy KS Praha ze dne 23.10.2020 -z d e -.
 • Doplnění Doporučení předsedy KS Praha ze dne 21.10.2020  - z d e -
 • Doporučení předsedy KS Praha ze dne 20.10.2020 ve vztahu k fungování soudu s ohledem na vyhlášený nouzový stav - z d e -

 

 

 

OPATŘENÍ PŘEDSEDY KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE:

 

COVID-19:

 • Opatření předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 15.10.2020 o činnosti soudu, kterým se doplňuje předchozí opatření - z d e-
 • ÚPLNÉ ZNĚNÍ opatření předsedy Krajského soudu v Praze - účinné od 14.10.2020 - zde-
 • Opatření předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 13.10.2020 o činnosti soudu při ochraně osob a preveneci vzniku a rozšíření onemocnění COVID - 19 - z d e-.
 • Opatření předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 2.10.2020 o činnosti soudu  při ochraně osob  a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 v době po 1. září 2020 - z d e -
 • Opatření předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 11.9.2020 o činnosti soudu  při ochraně osob  a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 v době po 1. září 2020  - z d e -
 • Opatření předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2020  o činnosti soudu  při ochraně osob  a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 v době po 1. září 2020  - z d e -
 • Opatření ze dne 25.6.2020 - z d e -
 • Opatření ze dne 22.5.2020 - z d e -
 • Opatření ze dne 18.5.2020 - z d e -
 • Opatření ze dne 27.4.2020 - z d e -.
 • Opatření ze dne 21.4.2020, kterým se mění a doplňuje opatření ze dne 13.3.2020, ve znění opatření ze dne 18.3. 2020  - z d e -.
 • Opatření ze dne 16.4.2020  - z d e-
 • Opatření ze dne 25.3.2020  - z d e -.
 • Opatření ze dne 18.3.2020, kterým se doplňuje opatření ze dne 13.3.2020  - z d e - .
 • V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  bylo dne 13.3.2020 předsedou Krajského soudu v Praze vydáno opatření, jehož celé znění naleznete - z d e-

 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

 • Opatření bezpečnostního ředitele Krajského soudu v Praze ze dne 20.10.2020 - z d e -
 • Opatření předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 26.6.2020 o zajištění bezpečnosti v areálu Krajského soudu v Praze - z d e-.

 

 

OPATŘENÍ MÍSTOPŘEDSEDY KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE PRO ÚSEK INSOLVENČNÍ A CIVILNÍ PRVOINSTANČNÍ

 • Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení ze dne 17.3.2020 -  prodloužení lhůt ins. správcům   - z d e-  (od 18.5.2020 se zrušuje).
 • Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení ze dne 13.5.2020  -  zrušení opatření ze dne 17. 3. 2020        - z d e -.

 

 

 

 

O soudu

IPP (Interní protikorupční program, Etický kodex)

GDPR

Povinně zveřejňované informace - Vyhláška č. 442/2006 Sb.

Čísla účtů

Poskytování  informací  dle zák. č. 106/1999 Sb.

Výběrová řízení

Stížnosti

Bezbariérový přístup

Nahlížení do spisu

Organizační struktura soudu

Volby 2018