Přejít k obsahu

Krajský soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Různé

Znalci a tlumočníci:

 

Tato agenda přešla s účinností od 1. 1. 2021 na Ministerstvo spravedlnosti ČR, kam je třeba se obracet nejen s žádostmi o jmenování znalcem / tlumočníkem, ale i v souvislostí se žádostí o vyškrtnutí ze seznamu znalců / tlumočníků, případně žádostí o pozastavení práva vykonávat znaleckou / tlumočnickou činnost, nebo s podnětem na přezkoumání, zda nedošlo k porušení zákona o znalcích nebo zákona o tlumočnících znalcem / tlumočníkem, případně zda nebyl znalcem / tlumočníkem spáchán přestupek.

 

Stejně tak od 1.1.2021 přešla na Ministerstvo spravedlnosti ČR agenda legalizace znalců a tlumočníků. 

 

 

Informace o změnách v oblasti znalectví najdete na:

Portál justice.cz – Msp – Aktuality- Informace o změnách v oblasti znalectví od 1.1.2021.

 

 

Různé informace :

Upozornění pro majitele zámků na klíče  připevněných na plotě Justičního paláce Krajského soudu Praha z  Petřínské ulice. Tyto byly odstraněny a jsou k vyzvednutí u bezpečnostního ředitele soudu, kterého  lze kontaktovat na e-mailu: jvanek@ksoud.pha.justice.cz

 

Seznam nařízených jednání:

 

 

Informace o všech jednáních v ostatních agendách  jsou k dispozici

na níže uvedených webových stránkách, které  jsou denně aktualizovány :

 

 http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/  

a   

http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/

 

 

Rozvrh způsobu pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o dědictví u KS Praha:

 

 

Veřejnosprávní kontroly:

 

 

Statistiky agend Krajského soudu v Praze a okresních soudů Středočeského soudního kraje

 

 

Krajský soud

 

Okresní soudy