Krajský soud v Praze

Různé

Znalci a tlumočníci:

 

Rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 27.10.2021 o zrušení poradních sborů pro znalecké otázky k dispozici   -  z d e -.

 

Tato agenda přešla s účinností od 1. 1. 2021 na Ministerstvo spravedlnosti ČR, kam je třeba se obracet nejen s žádostmi o jmenování znalcem / tlumočníkem, ale i v souvislostí se žádostí o vyškrtnutí ze seznamu znalců / tlumočníků, případně žádostí o pozastavení práva vykonávat znaleckou / tlumočnickou činnost, nebo s podnětem na přezkoumání, zda nedošlo k porušení zákona o znalcích nebo zákona o tlumočnících znalcem / tlumočníkem, případně zda nebyl znalcem / tlumočníkem spáchán přestupek.

 

Stejně tak od 1.1.2021 přešla na Ministerstvo spravedlnosti ČR agenda  legalizace znalců a tlumočníků. 

 

 

Informace o změnách v oblasti znalectví najdete na:

Portál justice.cz – Msp – Aktuality- Informace o změnách v oblasti znalectví od 1.1.2021.

 

 

Různé informace :

 

Upozornění:                       

1) Upozornění pro majitele zámku na klíče  připevněného na plotě Justičního paláce Krajského soudu Praha .Tento  byl dne 10.3.2023  odstraněn a je od 13.3.2023  k vyzvednutí u bezpečnostního ředitele soudu, kterého  lze kontaktovat na e-mailu: jvanek@ksoud.pha.justice.cz

 

Umístění jakéhokoliv předmětu neznámého původu do areálu krajského soudu (včetně plotů, jež areál ohraničují) je považováno za incident směřující k ohrožení bezpečnosti Krajského soudu v Praze. Z uvedeného důvodu je každý takový předmět z areálu krajského soudu neprodleně odstraněn.

 

                                                                                 

 

 

Seznam nařízených jednání:

 

 

Informace o všech jednáních v ostatních agendách  jsou k dispozici

na níže uvedených webových stránkách, které  jsou denně aktualizovány :

 

 http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/  

a   

http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/

 

 

Rozvrh způsobu pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o dědictví u KS Praha:

 

 

 

 

Veřejnosprávní kontroly:

 

 

Statistiky agend Krajského soudu v Praze a okresních soudů Středočeského soudního kraje

 

 

Krajský soud

 

Okresní soudy