Přejít k obsahu

Krajský soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Různé

Znalci a tlumočníci:

 

              -  rok 2018

 

 

Žádosti a návrhy na jmenování znalcem a tlumočníkem - formuláře zde.

 

 

 

Seznam nařízených jednání:

 

 

Informace o všech jednáních v ostatních agendách  jsou k dispozici

na níže uvedených webových stránkách, které  jsou denně aktualizovány :

 

 http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/  

a   

http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/

 

 

Rozvrh způsobu pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o dědictví u KS Praha:

 

 

Veřejnosprávní kontroly:

 

 

Statistiky agend Krajského soudu v Praze a okresních soudů Středočeského soudního kraje

 

 

Krajský soud

 

Okresní soudy