Přejít k obsahu

Krajský soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontaktní osoby

Telefonní ústředna

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel.: + 420 257 005 111

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: spojovatelka

 

 

 

Informační centrum 

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel.: + 420 257 005 111

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz,  info@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: spojovatelka

 

POUČENÍ

 

Podle ustanovení § 5 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud poskytuje účastníkům řízení poučení pouze o jejich procesních právech a povinnostech.

Informační centrum nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství.

 

 

Právní poradenství poskytují též bezplatné právní poradny, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách http://www.obcanskeporadny.cz/index.php?Itemid=8.

S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Informační kancelář poskytuje informace pouze o jednotlivých řízeních.

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A POKYNY PRO NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ U KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE

 

ŽÁDOST O NAHLÍŽENÍ DO SPISU

 

 

Podatelna Krajského soudu v Praze

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 592

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: Libuše Václavíková

 

Tiskoví mluvčí

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

ID datové schránky: hvbabbq

Kontaktní osoby: 

Mgr. Hana Černá,  tel734 393 782, 257 005 410

hcerna@ksoud.pha.justice.cz

JUDr. Mgr. Jiří Wažik (trestní agenda vyřizovaná u KS v I. stupni), tel. 773 783 272, 257 005 547

 jwazik@ksoud.pha.justice.cz     

 

 

Sekretariát předsedy KS Praha

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 412

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: sekretariat@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: Zita Havlíčková

 

Místopředseda soudu pro úsek civilněprávní odvolací

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 528

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: rsebek@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: JUDr. Roman Šebek, Ph.D.

 

Místopředseda soudu pro úsek trestní

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 482

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: pfranc@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Franc

 

Místopředsedkyně soudu pro agendu civilněprávní

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 337

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: lskubalova@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Škubalová

 

Místopředsedkyně soudu pro úsek správního soudnictví

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 536

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: isvehlova@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: JUDr. Ivana Švehlová

 

Místopředseda soudu pro úsek insolvenční a civilní prvoinstanční

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 433

ID datové schránky: hvbaabbq

E-mail: jgrygar@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.,

 

Ředitelka správy soudu

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 401

ID datové schránky: hvbaabbq

E-mail: jniedermertlova@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: Jana Niedermertlová