Krajský soud v Praze

Upozornění na postup při doručování některých poštovních zásilek u KS Praha

Dodání zásilky určené soudci nebo zaměstnanci soudu na adresu soudu, u níž byla odesílatelem zvolena doplňková služba „ Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta", ani zanechání výzvy k vyzvednutí takové zásilky na provozovně provozovatele poštovních služeb,  a to včetně umožnění vstupu do prostor soudu za účelem dodání zásilky,  nebude u Krajského soudu v Praze možné.