Krajský soud v Praze

Kontaktní osoby

Telefonní ústředna

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel.: + 420 257 005 111

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: spojovatelka

 

 

 

Informační centrum 

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel.: + 420 257 005 111

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.czinfo@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: spojovatelka

 

POUČENÍ

 

Podle ustanovení § 5 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud poskytuje účastníkům řízení poučení pouze o jejich procesních právech a povinnostech.

Informační centrum nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství.

 

 

Právní poradenství poskytují též bezplatné právní poradny, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách http://www.obcanskeporadny.cz/index.php?Itemid=8.

S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Informační kancelář poskytuje informace pouze o jednotlivých řízeních.

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A POKYNY PRO NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ U KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE

 

ŽÁDOST O NAHLÍŽENÍ DO SPISU

 

 

Podatelna Krajského soudu v Praze

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 592

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: Libuše Václavíková

 

Tiskoví mluvčí

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

ID datové schránky: hvbabbq

Kontaktní osoby: 

Mgr. Hana Černá,  tel734 393 782, 257 005 410

hcerna@ksoud.pha.justice.cz

JUDr. Mgr. Jiří Wažik (trestní agenda vyřizovaná u KS v I. stupni), tel. 773 783 272, 257 005 547

 jwazik@ksoud.pha.justice.cz     

 

 

Sekretariát předsedy KS Praha

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 412

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: sekretariat@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: Zita Havlíčková

 

Místopředseda soudu pro úsek civilněprávní odvolací a civilní prvoinstanční

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 412, 257 005 415

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: rsebek@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: JUDr. Roman Šebek, Ph.D.

 

Místopředseda soudu pro úsek trestní

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 412, 257 005 415

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: pfranc@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Franc

 

Místopředsedkyně soudu pro agendu civilněprávní

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 412, 257 005 415

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: kstara@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stará

 

Místopředsedkyně soudu pro úsek správního soudnictví

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 412, 257 005 415

ID datové schránky: hvbabbq

E-mail: lbursikova@ksoud.pha.justice.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Lenka Bursíková

 

Místopředsedkyně soudu pro úsek insolvenční 

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 412, 257 005 415

ID datové schránky: hvbaabbq

E-mail: nkrivankova@ksoud.pha.justice.cz 

Kontaktní osoba: JUDr. Naděžda Křivánková

 

Ředitel správy soudu

Ulice: nám. Kinských 5

Obec: Praha 5

PSČ: 150 75

Tel: 257 005 377

ID datové schránky: hvbaabbq

E-mail: jpesek@ksoud.pha.justice.cz

Kontaktní osoba: Jakub Pešek