Krajský soud v Plzni

Zakládání dokumentů do sbírky listin

V souladu s ust. § 18 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. je od 1.ledna 2014 uložena povinnost zakládat listiny určené do sbírky listin (mimo rejstříkové řízení) pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf). Technická specifikace pro předávání digitalizovaných listin zde.

Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat:

e-mail

 elektronickou poštou (sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz) 

  • dokumenty ukládané pouze do sbírky listin není třeba opatřovat uznávaným elektronickým podpisem
  • v případě elektronicky podepsané zprávy je nutné použít adresu: podatelna@ksoud.plz.justice.cz

nebo

CD

 s využitím datového nosiče Compact Disc Recordable (CD-R).

specifikace zde.

  • Vzhledem k vysokému počtu přicházejících elektronických podání se tato zpracovávají s několikadenním zpožděním a následně je zasíláno potvrzení o přijetí podání.
     
  •   Krajský soud v Plzni, veřejné rejstříky, upozorňuje, že v případě zaslání dokumentů v rozporu s výše uvedeným nařízením vlády v listinné podobě, rejstříkový soud listiny vrací a neukládá do sbírky listin.

Podání do sbírky listin přes webové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR zde.