Krajský soud v Plzni

Úřední deska

 

Úřední deska v prostorách soudu

 

 

Umístění úřední desky:

 

Budova Krajského soudu v Plzni - Veleslavínova 40

  •  digitální úřední deska ve vstupní hale - nahrazuje listinnou podobu klasické úřední desky soudu

  • v přilehlé chodbě v přízemí budovy krajského soudu

 

Na úřední desce jsou vyvěšována rozhodnutí soudu určená zákonem a jeho úřední sdělení.

 

Obsah informací zveřejněných na úřední desce soudu je v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách Krajského soudu v Plzni).

 

 

 

 

Internetová úřední deska - infoDeska


Elektronická úřední deska soudu k nahlížení zde (infoDeska)

 

Informace o příjmu elektronických podání

 

Další internetové zdroje (e-justice)

 

Informace o průběhu soudního řízení (infoSoud)

 

Informace o nařízených jednáních soudu (infoJednani)

 

Ověřování dokumentů vydaných soudem (infoDokument)

 

Statistika a výkaznictví (infoData)