Krajský soud v Plzni

Základní informace

 

 

 

 

 

 

Krajský soud v Plzni

informace o budově soudu, situační plánek, dopravní spojení, agenda soudu, soudní obvod, vedení soudu

 

Všeobecné informace

všeobecné informace, které je vhodné vědět dříve, než navštívíte Krajský soud v Plzni - poučení pro osoby vstupující do budovy soudu, poučení pro osoby vstupující do jednací síně, informace o bezbariérovém přístupu

 

Historie budovy krajského soudu

 

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

informace k podání návrhů, žádostí, stížností a dalších podání souvisejících s rozhodovací činností soudu

 

 

Organizační struktura Krajského soudu v Plzni

 

Informační centrum

základní informace k informačnímu centru Krajského soudu v Plzni, činnost informačního centra - poskytování informací k probíhajícím řízením, nahlížení do spisů, vyznačování doložek právní moci, způsob a lhůty pro vyřízení

 

Informace o bankovním spojení

 

GDPR

informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení nebo GDPR") Vám poskytují obecný přehled o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji v soustavě soudů

 

Etický kodex, protikorupční program, profesní životopisy funkcionářů soudu

protikorupční telefonní linka a e-mail, protikorupční program, etický kodex soudců a zaměstnanců soudu, profesní životopisy funkcionářů soudu

 

Ochrana oznamovatelů

 

Informace o výsledcích kontrol

 

Povinně zveřejňované informace - Vyhláška č. 515/2020 Sb.

název subjektu, důvod a způsob založení, organizační struktura, kontaktní spojení, IČ, DIČ, dokumenty, příjem žádostí a dalších podání, stížnosti, předpisy, licenční smlouvy, výroční zprávy

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím u Krajského soudu v Plzni, výroční zprávy o činnosti Krajského soudu v Plzni v oblasti poskytování informací podle daného zákona za jednotlivé uzavřené roky

 

Informace pro tisk a ostatní média - Tisková mluvčí

základní informace pro média, přehled soudních jednání, stručný průvodce novináře soudní terminologií 

 

Fotogalerie

fotoarchiv budov soudu, jednacích síní