Přejít k obsahu

Okresní soud v Rokycanech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

 

UPOZORNĚNÍ - Vzhledem k vládnímu opatření se s účinností od 12.10.2020 do odvolání stanoví pro veřejnost úřední hodiny a provoz pokladny a podatelny:

 

pondělí a středa : od 07:00 h do 12:00 h

 

Osobní návštěva soudních oddělení je možná pouze v neodkladných záležitostech, a to po telefonickém objednání ve stanovených úředních hodinách výše.

 

Nahlížení do spisů je možné povolit pouze po předchozím telefonickém objednání, nahlížení musí povolit předseda senátu (samosoudce), odůvodňují-li to okolnosti případu, přednostně v úředních hodinách výše.

 

Podatelna bude přijímat mimo úřední hodiny pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky.

 

Sepis návrhů ohledně úpravy výchovy a výživy k nezletilým dětem, včetně návrhů na výkon rozhodnutí se až do odvolání neprovádí.

Okresní soud v Rokycanech
Jiráskova 67
337 64 Rokycany

 

Úřední hodiny

pondělí 07:15 - 11:00  hod  12:00 - 14:30  hod.
úterý 07:15 - 11:00  hod  12:00 - 14:30  hod.
středa 08:15 - 12:00  hod  13:00 - 16:15  hod.
čtvrtek 07:15 - 11:00  hod  12:00 - 14:30  hod.
pátek 07:15 - 11:00  hod  12:00 - 14:30  hod.

 

Sepisování návrhů:

středa               08:15 - 11:00 a 13:00 - 16:00  hod.

 

U P O Z O R N Ě N Í:   sepisy návrhů POUZE po předchozí telefonické domluvě 

s vyšší soudní úřednicí - tel: 377 869 011

 

 

Pokladní hodiny

pondělí              

07:15 - 11:00 a 12:00 - 14:30 hod.

úterý 07:15 - 11:00 a 12:00 - 14:30 hod.
středa 08:15 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.
čtvrtek 07:15 - 11:00 a 12:00 - 14:30 hod.
pátek 07:15 - 11:00 a 12:00 - 14:30 hod.

 

Návštěvy u předsedy soudu:

čtvrtek                

08:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30  hod.

 

Orientační tabule:

Přízemí

Číslo dveří

Podatelna

101

Pokladna

101

   

 

I. patro

 

Předsedkyně soudu

203

 

Vyšší soudní úřednice

202,218

Vedoucí kanceláře EXE, D

201

Jednací síně

217,219

Vedoucí kanceláře E, opatrovnické oddělení

238

Vedoucí kanceláře občanskoprávní oddělení

Vymáhající úřednice, soudní vykonavatelka

239

231

Správa soudu

 

Ředitelka správy

233

Správce aplikace

222

Dozorčí úřednice

222

Účetní

236

Správce budovy

236

II. patro

 

Vedoucí kanceláře T

305

Vyšší soudní úřednice

302

Jednací síně

317,318

Tiskový mluvčí

301