Přejít k obsahu

Okresní soud v Rokycanech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

UPOZORNĚNÍ - Vzhledem k vládnímu opatření se s účinností od 12.10.2020 do odvolání stanoví pro veřejnost úřední hodiny a provoz pokladny a podatelny:

 

pondělí a středa : od 07:00 h do 12:00 h

 

Osobní návštěva soudních oddělení je možná pouze v neodkladných záležitostech, a to po telefonickém objednání ve stanovených úředních hodinách výše.

 

Nahlížení do spisů je možné povolit pouze po předchozím telefonickém objednání, nahlížení musí povolit předseda senátu (samosoudce), odůvodňují-li to okolnosti případu, přednostně v úředních hodinách výše.

 

Podatelna bude přijímat mimo úřední hodiny pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky.

 

Sepis návrhů ohledně úpravy výchovy a výživy k nezletilým dětem, včetně návrhů na výkon rozhodnutí se až do odvolání neprovádí.

 

 

 

Okresní soud v Rokycanech, Jiráskova 67/I.   R o k y c a n y

 

Ústředna s podatelnou

Ulice: Jiráskova 67
Obec: Rokycany
PSČ: 337 64
Tel: 377 869 011
Fax: 377 869 010
ID datové schránky: rt8aesm
E-mail: podatelna@osoud.rok.justice.cz
Kontaktní osoba: Iveta Krocová

Mluvčí Okresního soudu v Rokycanech

Ulice: Jiráskova 67
Obec: Rokycany
PSČ: 337 64
Tel: 377 869 066
E-mail: abudis@osoud.rok.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Adam Budiš

CEPR - Nahlížení do spisů Elektronických platebních rozkazů aplikace CEPR

Ulice: Jiráskova 67
Obec: Rokycany
PSČ: 337 64
Tel: 377 869 023
E-mail: jvalisova@osoud.rok.justice.cz
Kontaktní osoba: Jana Vališová

 

Elektronická podatelna