Okresní soud v Písku

Kontakty

OKRESNÍ SOUD V PÍSKU

Velké náměstí 121/17, 397 41 Písek

Tel.: +420 382 731 231, +420 382 731 111

Fax.: +420 382 731 195

Datová schránka: tm2abu5

E-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz

 

 

Elektronická podatelna

Tel: 382 731 231, 382 731 111
Fax: 382 731 195
ID datové schránky: tm2abu5
E-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz

 

 

Tiskový mluvčí

Tel: 382 731 111
Fax: 382 731 195
ID datové schránky: tm2abu5
E-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz
Kontaktní osoba: 
Mgr. Martin Král

 

 

OZNÁMENÍ - KOLKOVÉ ZNÁMKY

Sdělujeme, že na pokladně okresního soudu již nelze zakoupit kolkové známky. 

 

 

INFOCENTRUM, PODATELNA Okresního soudu v Písku 

Úřední hodiny infocentra

pondělí

 7:30 – 11:00    12:00 – 15:15

úterý

 7:30 – 11:00    12:00 – 15:15

středa

 7:30 – 11:00    12:00 – 16:15

čtvrtek

 7:30 – 11:00    12:00 – 15:15

pátek

 7:30 – 11:00    12:00 – 14:15

 

tel.: 382 731 231, 382 731 111 (z důvodu zajištění větší bezpečnosti zaměstnanců jsou hovory nahrávány) 

e-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz

 ID datové schránky: tm2abu5

 

 

Infocentrum zajišťuje: veškerý styk s veřejností včetně nahlížení do spisů pro oprávněné osoby (kontrola oprávněnosti, příprava spisu, zajištění dohledu, evidence zapůjčení spisu), informace o stavu řízení, pořizování kopií včetně zpoplatnění, vyznačování PM na stejnopisy rozhodnutí dle evidence v rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů z moci úřední, zajištění chodu e-podatelny a e-výpravny, tisk el. podání, zástup podatelny OS, agenda Si - jednotlivé úkony při vyřizování žádostí o lustrace věcí dle zákona č. 106/1999 Sb. s výjimkou rozhodnutí