Přejít k obsahu

Okresní soud v Písku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

Vzhledem k opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 47/2021 na základě usnesení vlády České republiky č. 1379 o přijetí krizového opatření ze dne 23. prosince 2020 ve spojení s usnesením vlády České republiky č. 12 o změně krizových opatření ze dne 7. ledna 2021 ZDE se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1470/2020 ze dne 28. 12. 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v úředních hodinách v infocentru soudu po předchozím objednání.

 

 

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1470/2020 ze dne 28. prosince 2020 na základě usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 ve spojení k usnesením České republiky č. 1379 o přijetí krizového opatření ze dne 23. prosince 2020 ZDE se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1416/2020 ze dne 11. prosince 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v úředních hodinách v infocentru soudu po předchozím objednání.

 

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1416/2020 ze dne 11. prosince 2020 na základě usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 ve spojení k usnesením České republiky č. 1295 o změně krizových opatření ze dne 10. prosince 2020 ZDE se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1315/2020 ze dne 20. listopadu 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v úředních hodinách v infocentru soudu po předchozím objednání. 

 

 

 

 

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1315/2020 ze dne 20. listopadu 2020 na základě Usnesení Vlády České republiky č. 1202 o přijetí krozového opatření ze dne 20. listopadu 2020 ZDE se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1219/2020 ze dne 22. 10. 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v úředních hodinách v infocentru soudu po předchozím objednání.

 

 

 

Zrušeno: Mimořádné opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1219/2020  ze dne 22. 10. 2020 ke stažení.

 

Zrušeno: Pozor, změna úředních hodin. Aktuální úřední hodiny

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření místopředsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1052/2020  ze dne 9. 9. 2020 v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757-2020-33/MIN/KAN zde se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1001/2020 ze dne 1. 9. 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v infocentru soudu po předchozím objednání. Advokátní taláry se po dobu účinnosti tohoto opatření nepůjčují.

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření místopředsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1001/2020 v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. srpna 2020 č.j. MZDR-15757-31/MIN/KAN zde není možné zapůjčení advokátních talárů. Nahlížení do spisů lze pouze v infocentru soudu po předchozím objednání.

 

 

OKRESNÍ SOUD V PÍSKU

Velké náměstí 121/17, 397 41 Písek

Tel.: +420 382 731 231, +420 382 731 111

Fax.: +420 382 731 195

Datová schránka: tm2abu5

E-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz

 

 

 

 

 

INFOCENTRUM Okresního soudu v Písku 

 

 

Úřední hodiny infocentra - UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA - viz opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 47/2021

pondělí

 7:30 – 11:00    12:00 – 15:15

úterý

 7:30 – 11:00    12:00 – 15:15

středa

 7:30 – 11:00    12:00 – 16:15

čtvrtek

 7:30 – 11:00    12:00 – 15:15

pátek

 7:30 – 11:00    12:00 – 14:15

 

tel.: 382 731 231, 382 731 111 (z důvodu zajištění větší bezpečnosti zaměstnanců jsou hovory nahrávány) 

e-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz

 ID datové schránky: tm2abu5

 

 

Infocentrum zajišťuje: veškerý styk s veřejností včetně nahlížení do spisů pro oprávněné osoby (kontrola oprávněnosti, příprava spisu, zajištění dohledu, evidence zapůjčení spisu), informace o stavu řízení, pořizování kopií včetně zpoplatnění, vyznačování PM na stejnopisy rozhodnutí dle evidence v rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů z moci úřední, zajištění chodu e-podatelny a e-výpravny, tisk el. podání, zástup podatelny OS, prodej kolků, vyřizování agendy Si vyjma poskytování  informací dle zákona č. 106/199 Sb.

 

 

 

Elektronická podatelna

Ulice: Velké náměstí 121
Obec: Písek
PSČ: 397 41
Tel: 382 731 231, 382 731 111
Fax: 382 731 195
ID datové schránky: tm2abu5
E-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz
 

 

 

Tiskový mluvčí

Ulice: Velké náměstí 121
Obec: Písek
PSČ: 397 41
Tel: 382 731 111
Fax: 382 731 195
ID datové schránky: tm2abu5
E-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Král