Okresní soud v Lounech

Základní informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup se stanoví dle částky 143, Sbírky zákonů č. 442/2006, Strana 6149

  • Okresní soud v Lounech

IČO: 00024881

DIČ: subjekt není plátcem DPH

Organizační struktura Okresního soudu v Lounech

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

Zpracování a ochrana osobních údajů Okresním soudem v Lounech

Prohlášení svědka

 

Bezbariérový vstup do budovy
Osobám s omezenou schopností pohybu je umožněn bezbariérový vstup hlavním vchodem a zvedací plošinou a výtahem do všech veřejných prostor v budově.

 

Poučení při vstupu do soudní budovy
Cizím osobám (s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě) JE ZAKÁZÁNO do budovy soudu vnášet zbraně, střelivo a výbušniny.
Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání vstupu do budovy. Vstup lze umožnit po odložení uvedených věcí ve služebně justiční stráže.

 

Základní informace o přístupnosti