Okresní soud v Lounech

Veřejné zakázky

  • Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky

Požadované informace zákonem jsou uveřejňovány všemi organizačními složkami resortu Ministerstva spravedlnosti.

  • Veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek soud zveřejňuje na profilu zadavatele NEN