Okresní soud v Litoměřicích

2021

Rozvrh práce na rok 2021 je k nahlédnutí zde
případně na úřední desce ve vestibulu budovy nebo
v kanceláři ředitelky správy soudu na čísle dveří 59 v I.patře budovy

 

Rozvrh pověřování notářů a určení notářů na rok 2021 je k nahlédnutí zde

 

Změny rozvrhu práce k 1.2.2021

Změny rozvrhu práce k 1.4.2021

Změny rozvrhu práce k 1.6.2021

Změny rozvrhu práce k 1.7.2021

Změny rozvrhu práce k 19.8.2021

Změny rozvrhu práce k 1.10.2021

Změny rozvrhu práce k 1.11.2021