Okresní soud v Kladně

Základní informace

 

 

Okresní soud v Kladně

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Organizační struktura soudu

Seznam asistentů, vyšších soudních úředníků a tajemnic u OS Kladno

Seznam soudců OS Kladno

Vstup do budovy

Bezbariérový přístup a Kamerový systém

Nahlížení do soudních spisů a veřejných rejstříků

 

Seznam exekutorských úřadů v působnosti OS v Kladně

Bankovní spojení

Soudní poplatky

Informace pro plátce jistoty v souvislosti s návrhem na předběžné opatření podle § 75b odst. 1 o.s.ř.

Přehled základních právních předpisů

Etický kodex

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č.106/1999 Sb

Přehled vyřízení agendy Si

 

Příjem podání

Informace o příjmu podání v elektronické podobě

Přehled informativních e-mailů k podání doručovanému soudu

Parametry elektronického podání

 

GDPR - ochrana osobních údajů

Obecná informace ke zpracování a ochraně osobních údajů

Informace pro svědky o zpracování osobních údajů - občanskoprávní řízení

Informace pro svědky o zpracování osobních údajů - trestní řízení

 

Řízení ve věcech péče o děti

Principy soudního řízení ve věcech péče o nezletilé děti

Průběh soudního řízení dle pravidel interdisciplinární spolupráce

20 přání dítěte rozcházejícím se rodičům

Rodičovský plán

Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem

 

Užitečné informace k životním situacím, v nichž rozhoduje soud (péče o děti, rozvod, svéprávnost, opatrovnictví, spory o plnění, místní příslušnost soudu)

Užitečné informace k životním situacím, v nichž rozhoduje soud (péče o děti, rozvod, svéprávnost, opatrovnictví, spory o plnění, místní příslušnost soudu)

 

Regionální orgány sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatelé sociálních a psychologických služeb

Regionální orgány sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatelé sociálních a psychologických služeb

Interní protikorupční program Okresního soudu v Kladně

Interní protikorupční program Okresního soudu v Kladně