Přejít k obsahu

Okresní soud v Kladně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

Pokladna Okresního soudu v Kladně bude od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023 z technických důvodů otevřena v rámci pracovní doby soudu od pondělí do čtvrtka. V pátek bude příjem jistin k návrhům na vydání předběžného opatření zajištěn prostřednictvím podatelny soudu, kde budou k dispozici složenky.

 

Od 1.6.2023 nebude u Okresního soudu v Kladně zajištěn prodej kolků, ale v pokladně soudu bude přijímána hotovost.

Informace jsou poskytovány přednostně telefonicky nebo elektronicky.

Informační centrum

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: +420 312 278 790
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: podatelna@osoud.kld.justice.cz
Kontaktní osoba: Lenka Chýská, Kateřina Pugliese

 

 

POUČENÍ

Podle ustanovení § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud poskytuje účastníkům řízení poučení pouze o jejich procesních právech a povinnostech.

 

Informační centrum nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství. Právní poradenství poskytují též bezplatné právní poradny, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách https://www.obcanskeporadny.cz/cs/.

S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Informační kancelář poskytuje informace pouze o jednotlivých řízeních.

 

 

Předsedkyně soudu

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: 
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Nováková

Místopředseda soudu pro trestní úsek

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: 
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sedlařík

Místopředseda soudu pro občanskoprávní úsek

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: 
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Randa

Ředitelka správy soudu

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: 
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Šíchová

 

Bezbariérový přístup a Kamerový systém

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP:

Do budovy Okresního soudu v Kladně je umožněn bezbariérový vstup. U hlavního vchodu je umístěno tlačítko pro přivolání příslušníka justiční stráže, který umožní přístup k plošině pro přepravu imobilních osob. Z technických důvodů je přístup možný do zvýšeného přízemí budovy, kde se nachází informační centrum, podatelna, pokladna a jednací síně č. 1-5 a 11.

V případě předvolání do jednacích síní č. 6-10 je nutné prostřednictvím informačního centra (č. tel. 312 278 790, e-mail: podatelna@osoud.kld.justice.cz) soud informovat o nutnosti zajištění bezbariérového přístupu.

Nahlédnutí do spisu je možné po předchozím objednání, v některé z jednacích síní v přízemí budovy soudu.

 

Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

KAMEROVÝ SYSTÉM:


Objekt Okresního soudu v Kladně je střežen kamerovým systémem.

Snímány jsou chodby, podatelna soudu, jednací síně a prostranství před budovou soudu.