Přejít k obsahu

Okresní soud v Kladně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

 

Podle nařízení vlády se od 20.10.2020 omezuje vstup veřejnosti do budov Okresního soudu v Kladně. Do odvolání platí omezené úřední hodiny pro podatelnu soudu:

                    

Úterý:          8.00 – 11.00 hodin                13.00 – 15.00 hodin

Čtvrtek:      8.00 – 11.00 hodin                15.00 – 17.00 hodin

 

Od 20.10.2020 do odvolání jsou informace poskytovány výlučně telefonicky nebo elektronicky.

 

Platby lze uskutečnit bezhotovostně nebo prostřednictvím složenek umístěných u vstupu do hlavní budovy soudu.

 

Od pondělí 14.9.2020 nejsou u Okresního soudu v Kladně zapůjčovány advokátům taláry.

Opatření předsedkyně Okresního soudu v Kladně platné od 20.10.2020, kterým se upravuje režim vstupu do budovy soudu - ZDE

Informační centrum

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: +420 312 278 790
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: podatelna@osoud.kld.justice.cz
Kontaktní osoba: Lenka Čebišová, Ilona Dvořáková

 

 

 

POUČENÍ

Podle ustanovení § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud poskytuje účastníkům řízení poučení pouze o jejich procesních právech a povinnostech.

 

Informační centrum nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství. Právní poradenství poskytují též bezplatné právní poradny, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách http://www.obcanskeporadny.cz/index.php?Itemid=8.

S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Informační kancelář poskytuje informace pouze o jednotlivých řízeních.

 

 

Předsedkyně soudu

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: 
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: 
Kontaktní osoba: JUDr. Dana Zelenková

Místopředseda soudu pro trestní úsek

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: 
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sedlařík

Místopředsedkyně soudu pro občanskoprávní úsek

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: 
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Nováková

Ředitelka správy soudu

Ulice: nám. Edvarda Beneše 1997
Obec: Kladno
PSČ: 272 55
Tel: 
Fax: +420 257 005 054
ID datové schránky: dvtaerd
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Šíchová