Okresní soud v Jeseníku

Interní protikorupční program

Protikorupční linka Okresního soudu v Jeseníku

 

Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím následujícího e-mailového kontaktu :

korupce@osoud.jes.justice.cz

 

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.

 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.

 


Etický kodex zaměstnanců a soudců Okresního soudu v Jeseníku

 

Etický kodex zaměstnanců

Etický kodex soudců

 

Dokument vycházející z Usnesení vlády ČR

Interní protikorupční program - aktualizováno