Okresní soud v Jeseníku

Úřední hodiny

KORONAVIRUS

 

Opatření předsedkyně ke snížení rizika nákazy coronavirem

 

Provozní doba soudu:

 

Pondělí

od 7:00 do 16:30 hodin

Úterý od 7:00 do 15:30 hodin

Středa

od 7:00 do 16:30 hodin

Čtvrtek od 7:00 do 15:30 hodin
Pátek od 7:00 do 13:30 hodin

 

Včetně přestávek, které se v rozsahu 30min. čerpají v rozmezí od 11:00 do 12:30hod.

 

Doba pro styk s veřejností, provozní doba informačního centra, podatelny a pokladny:

Pondělí

od 8:00 do 11:00 hodin

od 12:30 do 16:00 hodin

Úterý od 8:00 do 11:00 hodin od 12:30 do 15:00 hodin

Středa

od 8:00 do 11:00 hodin

od 12:30 do 16:00 hodin

Čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin od 12:30 do 15:00 hodin
Pátek od 8:00 do 11:00 hodin  

 

Zaměstnanci okresního soudu mají pružnou pracovní dobu, přičemž základní část pracovní doby je stanovena následovně:

 

Základní část pružné pracovní doby:

pondělí a středa od 7:50 do 15:00 hodin
úterý a čtvrtek od 7:50 do 14:00 hodin
pátek od 7:50 do 11:00 hodin

 

Přestávka na oběd a oddech - půl hodiny v rozmezí od 11:00 do 12:30 hodin.

 

Návštěvní dny u předsedkyně okresního soudu:

Každý čtvrtek od 8:00 hodin do 11:00 hodin dopoledne / od 13:00 hodin do 15 hodin odpoledne nebo dle telefonické dohody.

 

Každá osoba vstupující do budovy Okresního soudu v Jeseníku je povinna :

  • použít ochranné prostředky dýchacích cest jako respirátor, rouška, šátek šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a tuto ochranu používat po celou dobu pobytu v budově soudu, 
  • použít dezinfekční prostředek na ruce umístěný před vstupem do budovy soudu na viditelném místě, 
  • držovat doporučený odstup od ostatních osob, je-li to možné, zejména před vstupem do jednací síně či soudní kanceláře,
  • dbát zvýšených hygienických opatření.

 

Žádáme všechny subjekty, aby ve všech případech s výjimkou účasti na soudním jednání upřednostňovaly písemný, elektronický či telefonický kontakt s Okresním soudem v Jeseníku. Na Okresní soud v Jeseníku se lze obrátit těmito způsoby:

 

Telefonicky na linkách: 584 458 244, 584 458 200
e-mailem na adresu:     podatelna@osoud.jes.justice.cz
datovou schránkou:       g68aa8g 
prostřednictvím České pošty, s. p.