Přejít k obsahu

Okresní soud v Jeseníku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

KORONAVIRUS

 

Opatření předsedkyně ke snížení rizika nákazy coronavirem

 

 

Doba pro styk s občany včetně podatelny, informační kanceláře a pokladny soudu je omezena následovně:

Pondělí

od 9:00 do 11:00 hodin

od 12:30 do 15:30 hodin

Středa

od 9:00 do 11:00 hodin 

od 12:30 do 15:30 hodin

 

Zaměstnanci okresního soudu mají v pracovních dnech stanovenou pracovní dobu následovně:

 

a) Základní pracovní doba

 

pondělí a středa od 7:50 do 15:00 hodin
úterý a čtvrtek od 7:50 do 14:00 hodin
pátek od 7:50 do 11:00 hodin

 

b) Pružná pracovní doba

 

pondělí a středa od 6:20 do 7:50 hodin od 15:00 do 18:40 hodin
úterý a čtvrtek od 6:20 do 7:50 hodin od 14:00 do 18:40 hodin
pátek od 6:20 do 7:50 hodin od 11:00 do 18:40 hodin

 

c) Přestávka na oběd a oddech - půl hodiny v rozmezí od 11:00 do 12:30 hodin.

 

Návštěvní dny u předsedkyně okresního soudu:

Každý čtvrtek od 8:00 hodin do 11:00 hodin dopoledne / od 13:00 hodin do 15 hodin odpoledne nebo dle telefonické dohody.

 

Každá osoba vstupující do budovy Okresního soudu v Jeseníku je povinna :

  • použít ochranné prostředky dýchacích cest jako respirátor, rouška, šátek šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a tuto ochranu používat po celou dobu pobytu v budově soudu, 
  • použít dezinfekční prostředek na ruce umístěný před vstupem do budovy soudu na viditelném místě, 
  • držovat doporučený odstup od ostatních osob, je-li to možné, zejména před vstupem do jednací síně či soudní kanceláře,
  • dbát zvýšených hygienických opatření.

 

 

Podání mimo výše uvedenou omezenou úřední dobu budou v pracovní době soudu fyzicky přijímat příslušníci Justiční stráže a ti zajistí předání na podatelně. Příslušník Justiční stráže pak předá podání s podacím razítkem tomu, kdo podání učinil.

 

Informace o stavu řízení budou mimo výše uvedenou omezenou úřední dobu poskytovány pouze elektronicky, nebo na základě písemné žádosti. Nahlížení do soudních spisů je přípustné toliko po předchozí domluvě na tel. č. 584 458 244 nebo elektronicky na adrese info@osoud.jes.justice.cz. 

 

Okresní soud nebude mimo výše uvedenou omezenou úřední dobu přijímat hotovost na pokladně.  

 

Omezení doby pro styk s veřejností neplatí pro osoby, které se účastní již nařízených jednání.

 

 

V ostatních případech je možno se na Okresní soud v Jeseníku obrátit jinými způsoby:
Telefonicky na linkách: 584 458 244, 584 458 200
e-mailem na adresu:     podatelna@osoud.jes.justice.cz
datovou schránkou:       g68aa8g 
prostřednictvím České pošty, s. p.