Přejít k obsahu

Okresní soud v České Lípě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Budova okresního soudu se nachází nedaleko centra České Lípy. Hlavní vchod do budovy je z ulice Děčínská. Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbariérový vstup do budovy postranním vchodem (průjezd do vnitřního dvoru budovy). Zde umístěným zvonkem lze přivolat příslušníka justiční stráže, který zajistí doprovod k výtahu. K parkování vozidel lze využít parkovací místa na přilehlých parkovištích v ulicích Děčínská a Bezručova. Při vstupu do budovy musí každý návštěvník projít bezpečnostním rámem a příruční zavazadlo vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení.

Adresa: Okresní soud v České Lípě
Děčínská 390
470 52 Česká Lípa
  bezbariérový přístup do budovy je zajištěn
IČ: 00024821
Telefon: +420 487 072 111 - spojovatelka
DS: 9ddabq5
Fax: +420 487 523 223 - správa soudu
+420 487 072 401 - trestní oddělení
+420 487 072 402 - civilní oddělení
+420 487 072 403 - opatrovnické oddělení
Elektronická podatelna: podatelna@osoud.cli.justice.cz
- podání musí být opatřeno zaručeným
elektronickým podpisem
Informační centrum: ic@osoud.cli.justice.cz
Účty: 3703-429421/0710 - soudní poplatek
3762-429421/0710 - pořádková pokuta, peněžitý trest
6015-429421/0710 - zálohy na znalce, kauce,
narovnání, jistota, soudní depozita, výkon rozhodnutí
19-429421/0710 - náklady trestního řízení,
náklady řízení, náklady obhajoby

Informační centrum

Pro nahlížení do spisů je nutné se objednat nejméně 24 hodin předem na telefonním čísle +420 487 072 111 nebo na emailové adrese ic@osoud.cli.justice.cz.

Informační centrum neposkytuje právní rady.

 

Interní protikorupční program

Pro přijímání stížností, oznámení a podnětů v oblasti korupce je zřízena e-mailová adresa korupce@osoud.cli.justice.cz

Interní protikorupční program
Etický kodex
Seznam poradců a poradních orgánů - 1. pololetí 2019
Seznam poradců a poradních orgánů - 2. pololetí 2019

Profesní životopisy:
Předseda / předsedkyně soudu
Místopředsedkyně soudu - Civilní úsek
Místopředsedkyně soudu - Trestní úsek
Ředitelka soudní správy