Přejít k obsahu

Okresní soud v České Lípě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad

Soupis řízení
Pokud žadatel žádá o soupis řízení, v nichž sám vystupuje jako účastník řízení, tak takový soupis lze poskytnout, neboť žadatel je oprávněn těmito informacemi disponovat z titulu svého účastenství v předmětných řízení.

Podmínkou vyhovění žádosti je jednoznačné prokázání žadatelovi totožnosti:
- Žádost je podepsána zaručeným elektronickým podpisem
- Žádost v listinné podobě je opatřena ověřeným podpisem
- Žádost je odeslána z datové schránky

Zveřejnění informací
2018 | 2019 | 2020 |

Výroční zpráva
2009 | 20102011201220132014201520162017 | 2018 | 2019 | 2020