Okresní soud v Berouně

Základní informace

Oznámení o zrušení prodeje kolků v pokladně soudu

Z důvodu zrušení kolků (kolkových známek) zákonem o konsolidaci veřejných rozpočtů nelze s účinností od 8. 2. 2024 v pokladně Okresního soudu v Berouně zakoupit kolky (kolkové známky). Platby za soudní poplatky je možno provést v pokladně soudu v hotovosti či převodem na účet.

 

Okresní soud v Berouně

IPP (Interní protikorupční program, Etický kodex)

Poučení pro osoby vstupující do budovy soudu

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

Bankovní spojení

GDPR

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Soudní poplatky

Příjem stížností

Pověřování notářů

Webový portál pro mediaci