Okresní soud v Berouně

Okresní soud v Berouně

 

popis.Text

 

Adresa:         

Okresní soud v Berouně

Wagnerovo nám. 1249/3

266 47  Beroun         

Telefon: +420 311 604 500,  Fax: +420 257 005 053

 

Detašované pracoviště: (Exekuční a Trestní oddělení)

 

Adresa:     

Politických vězňů 20

266 01 Beroun     

Upozornění: Tato adresa není určena pro doručování.

Telefon: +420 311 604 500,  Fax: +420 257 005 053    

 

 

IČO: 00024503

ID datové schránky: npyabyy

 

E-podatelna:   podatelna@osoud.ber.justice.cz - Jen tato e-mailová adresa soudu je určena pro přijetí podání s elektronickým

podpisem. Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru

pro elektronické transakce, uznávaným elektronickým podpisem. Elektronicky podepsaná podání musí mít připojen

kvalifikovaný certifikát.

 

Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo

jako na nepodepsaná.

 

Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou

poštu (tzv. SPAM) nebude soudem reagováno.

 

Zprávy zavirované, nebo nečitelné maily budou bez upozornění smazány.

 

Informační centrum:

Úřední hodiny informačního centra pro veřejnost:

Pondělí          7.30 - 11.30 hodin      12.30 - 15.30 hodin

Úterý              7.30 - 11.30 hodin      12.30 - 15.30 hodin

Středa            7.30 - 12.00 hodin      13.00 - 16.30 hodin

Čtvrtek           7.30 - 11.30 hodin      12.30 - 15.30 hodin

Pátek             7.30 - 11.30 hodin      12.30 - 14.30 hodin

 

Nahlížení do spisů:     

Nahlížení do spisu pro účastníky řízení, příp. zplnomocněné zástupce, je možné pouze po předchozím objednání.

 

Kontaktní osoba: Lucie Valešová

Telefon: +420 311 604 548

Fax: +420 257 005 053

E-mail: infocentrum@osoud.ber.justice.cz

 

Informace ve věci sepisování návrhů:

 

Kontaktní osoba: Lucie Valešová

Telefon: +420 311 604 548

Fax: +420 257 005 053

– Infocentrum

 

Detašované pracoviště okresního soudu

 

Trestní oddělení

– věci T, Tm           – č. dv. 309           (Tel: +420 311 604 559)

 

Oddělení výkonu rozhodnutí  

- věci E, EXE         – č. dv. 316           (Tel: +420 311 604 566)

 

Bezbariérový přístup:

U Okresního soudu v Berouně je vybudován bezbariérový přístup do budovy.  

Přístup osob s omezenou schopností pohybu je zajištěn pomocí nájezdové rampy z boku budovy. Uvnitř budovy se nachází elektrická

plošina a výtah do všech podlaží.

 

Kamerový systém:

Okresní soud v Berouně je střežen kamerovým systémem.

Kamerový systém monitoruje :

- vchod do budovy a blízké okolí před budovou,

- vnitřní prostory soudu (chodby, prostory před jednacími síněmi, jednací síně),

- parkoviště soudu a vjezd na parkoviště.

 

 

Vedení okresního soudu:

 

Předsedkyně okresního soudu: Mgr. Hana Stehlik Vodrážková

Telefon: +420 311 604 540

 

Místopředseda okresního soudu: Mgr. Kristina Pavlisová

Telefon: +420 311 604 539

 

Ředitelka správy okresního soudu: Ing. Karla Kadlecová

Telefon: +420 311 604 505

 

Tisková mluvčí: Mgr. Kristina Pavlisová

Telefon: +420 311 604 539   Fax: +420 257 005 053

E-mail: kpavlisova@osoud.ber.justice.cz