Přejít k obsahu

Okresní soud Plzeň - jih

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Bezbariérový přístup do budovy Okresního soudu Plzeň - jih

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytované informace dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., která mají význam pro širší okruh osob, lze vyhledat na infoDesce soudu vedené pod rejstříkem Si.

Výroční zprávy o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

         Výroční zpráva za rok 2020   

         Výroční zpráva za rok 2019

         Výroční zpráva za rok 2018

          Výroční zpráva za rok 2017

          Výroční zpráva za rok 2016

Instrukce Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace dle zákona o ochraně osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů v justici (GDPR)

Informance dle zákona o ochraně osobních údajů

 

Protikorupční program

Interní protikorupční program Okresního soudu Plzeň - jih

Etický kodex zaměstnance Okresního soudu Plzeň - jih

Vnitřní předpis o vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Přehled poradců a poradních orgánů Okresního soudu Plzeň - jih:

          - za I. pololetí 2019

          - za II. pololetí 2019

          - za I. pololetí 2020

          - za II. pololetí 2020

Profesní životopisy funkcionářů Okresního soudu Plzeň - jih - předseda soudu

                                                                                                       - místopředsedkyně soudu

                                                                                                       - ředitelka soudu

 

 

Notáři

Přehled notářů v obvodu Okresního soudu Plzeň - jih