Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 9

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

 

Obvodní soud pro Prahu 9 počínaje dnem 22. 10. 2020 od 7.30 hodin omezuje činnost pro veřejnost. Stanovují se následující úřední hodiny pro provoz podatelny, informačního centra, studovny spisů a pokladny.

 

Úřední hodiny se stanoví takto: pondělí: od 8.00 do 11.00 hod.; od 14.00 do 16.00 hod.

                                                           středa: od 8.00 do 11.00 hod.; od 14.00 do 16.00 hod.

         

Omezení úředních hodin dle tohoto opatření se neuplatní v případech, kdy by omezení  rozsahu úředních hodin nepřiměřeně omezilo práva účastníků.

 

        Pokud již byl potvrzen termín studia spisů či jednání ve výše uvedených odděleních, tento termín zůstává v platnosti.

 

 

Úřední hodiny soudu, informačního centra a podatelny (od 22.10.2020 dočasně neplatné)

 

Pondělí

7:30 hod. – 16:30 hod.

Úterý

7:30 hod. – 16:00 hod.

Středa

7:30 hod. – 17:00 hod.

Čtvrtek

7:30 hod. – 16:00 hod.

Pátek

7:30 hod. – 14:30 hod.

 

 

P O Z O R

 

PROVOZ POKLADNY dne 31. 12. 2020

příjem hotovosti končí v 10.00 hod.

 

 

Otevírací doba pokladny soudu

Pondělí

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 16:00 hod.

Úterý

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 15:30 hod.

Středa

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 16:30 hod.

Čtvrtek

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 15:30 hod.

Pátek

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 14:00 hod.

 

 

 

Doba určená pro nahlížení do spisů po předchozím objednání

 

Pondělí

8:00 hod. – 11:30 hod.

13:00 hod. – 16:00 hod.

Úterý

8:00 hod. – 11:30 hod.

13:00 hod. – 15:30 hod.

Středa

8:00 hod. – 11:30 hod.

13:00 hod. – 16:30 hod.

Čtvrtek

8:00 hod. – 11:30 hod.

13:00 hod. – 15:30 hod.

Pátek

8:00 hod. – 11:30 hod.

 

 

 

 

Doba pro styk s občany:

 

Po celou pracovní dobu v informačním centru

 

Podatelna je určena k přijímání písemných podání po celou pracovní dobu. Písemná podání adresovaná Obvodnímu soudu pro Prahu 9 je nutno zasílat na adresu:

 

Obvodní soud pro Prahu 9

Justiční areál Na Míčánkách
ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10

 

Peněžní hotovosti lze skládat výhradně v pokladně Obvodního soudu pro Prahu 9. 

 

Návštěvním dnem u předsedy a místopředsedů soudu je po předchozím objednání v kanceláři správy soudu stanovena středa.

 

Kancelář správy soudu:

tel. :       251 443 242

e-mail : podatelna@osoud.pha9.justice.cz