Obvodní soud pro Prahu 9

Úřední hodiny

Pondělí

7:30 hod. – 16:30 hod.

Úterý

7:30 hod. – 16:00 hod.

Středa

7:30 hod. – 17:00 hod.

Čtvrtek

7:30 hod. – 16:00 hod.

Pátek

7:30 hod. – 14:30 hod.

 

Otevírací doba pokladny soudu

Pondělí

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 16:00 hod.

Úterý

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 15:30 hod.

Středa

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 16:30 hod.

Čtvrtek

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 15:30 hod.

Pátek

7:30 hod. – 12:00 hod.

13:00 hod. – 14:00 hod.

 

Doba určená pro nahlížení do spisů po předchozím objednání
Bližší informace: -> Základní informace o nahlížení do spisu <-

Pondělí

8:00 hod. – 11:30 hod.

13:00 hod. – 16:00 hod.

Úterý

8:00 hod. – 11:30 hod.

13:00 hod. – 15:30 hod.

Středa

8:00 hod. – 11:30 hod.

13:00 hod. – 16:30 hod.

Čtvrtek

8:00 hod. – 11:30 hod.

13:00 hod. – 15:30 hod.

Pátek

8:00 hod. – 11:30 hod.

 

 

Doba pro styk s občany: Po celou pracovní dobu v informačním centru.

Podatelna je určena k přijímání písemných podání po celou pracovní dobu.

Písemná podání adresovaná Obvodnímu soudu pro Prahu 9 je nutno zasílat na adresu:
Obvodní soud pro Prahu 9
Justiční areál Na Míčánkách
ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10

 

Peněžní hotovosti lze skládat výhradně v pokladně Obvodního soudu pro Prahu 9. 

Návštěvním dnem u předsedy a místopředsedů soudu je po předchozím objednání v kanceláři správy soudu stanovena středa.

 

Kancelář správy soudu:
tel.:       251 443 242
e-mail: podatelna@osoud.pha9.justice.cz