Obvodní soud pro Prahu 9

Základní informace o nahlížení do spisu

UPOZORNĚNÍ: Pro nahlížení do soudního spisu je třeba předchozí objednání.

Žádáme účastníky řízení a advokáty, aby v zájmu zjednodušení a urychlení žádali o nahlížení do konkrétních spisů nejméně 2 dny předem s tím, že potvrdíme, zda spis bude k nahlédnutí v konkrétním termínu připraven.

Objednávat se můžete prostředníctvím emailu: info@osoud.pha9.justice.cz nebo telefonicky na čísle: 251 447 709

Také žádáme o dodržování domluveného termínu nahlížení. Při nedodržení může nastat časová prodleva k nahlédnutí do spisu.

Děkujeme za pochopení.

 

Nahlížet do soudního spisu je možné po objednání od:

Pondělí

8.00 – 11.30  13.00 - 16.00

Úterý

8.00 – 11.30  13.00 - 15.30

Středa

8.00 – 11.30  13.00 - 16.30

Čtvrtek

8.00 – 11.30  13:00 - 15:30

Pátek

8.00 – 11.30