Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 4

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Boj proti korupci

  Protikorupční linka Obvodního soud pro Prahu 4: Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím těchto kontaktů: ...

Bankovní spojení

Soudní poplatek se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu: 3703-1327021/0710 ,...

Základní informace o nahlížení do spisu

UPOZORNĚNÍ: Pro nahlížení do soudního spisu je třeba předchozí objednání. Žádáme účastníky řízení a advokáty, aby v zájmu zjednodušení a urychlení žádali o...

Vznik obvodního soudu pro Prahu 4

Obvodní soud pro Prahu 4 vznikl v souvislosti s novou územní organizací státu podle zákona č. 36/1960 Sb.. Podle § 18 uvedeného zákona od 1.7.1960 vstoupila v platnost...

Informace o bezbariérovém přístupu

přístup osobám s omezenou schopností pohybu k soudnímu jednání je umožněn z ulice 28.pluku, a to prostřednictvím zvedací plošiny a následně dle pokynů...