Obvodní soud pro Prahu 4

Informace o bezbariérovém přístupu

INFORMACE O BEZBARIÉROVÉM PŘÍSTUPU

OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 4 V JUSTIČNÍM AREÁLU

 

 

  • přístup osobám s omezenou schopností pohybu k soudnímu jednání je umožněn z ulice 28.pluku, a to prostřednictvím zvedací plošiny a následně dle pokynů justiční stráže do vstupní části k informačnímu centru, příp. k výtahům
  • dále z parkoviště pro veřejnost – příjezd z ulice Na Míčankách přímo přes nádvoří a opět dle pokynů justiční stráže – viz shora