Profesní legislativa

Profesní legislativa se zabývá přípravou návrhů právních předpisů z oblasti organizace činnosti soudů, znalecké a tlumočnické činnosti a právních předpisů týkajících se notářů, advokátů a soudních exekutorů.