Agregátor obsahu Agregátor obsahu

EU - Trestní právo procesní

Přehled předpisů: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení...

EU - Trestní právo hmotné

Přehled právních předpisů: Boj proti obchodování s drogami Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální...