Evropská justiční síť ve věcech trestních

Od roku 1998 působí v rámci Evropské unie síť národních kontaktních míst pro zajištění spolupráce justičních orgánů v trestních věcech. EJN byla založena společnou akcí 98/428 SVV ze dne 29. června 1998 v rámci realizace doporučení č. 21 Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu, který Rada přijala v roce 1997. Účelem EJN je zlepšit justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie, zejména v boji proti závažným formám trestné činnosti, a to těmito prostředky:

  • usnadňováním a urychlováním justiční spolupráce;
  • poskytováním právních a praktických informací orgánům v daných zemích; a
  • poskytováním pomoci se žádostmi o jakýkoli druh právní pomoci.

Každá země určila v rámci EJN jeden nebo více kontaktů z ústředního orgánu odpovědného za mezinárodní justiční spolupráci, a dále z justičních orgánů (soudů, státních zastupitelství) které se na mezinárodní justiční spolupráci specializují. Tyto kontaktní body jednají jako aktivní prostředníci, přičemž však netvoří nový článek řetězce justiční spolupráce. Jejich činnost spočívá ve výměně informací a neformálních kontaktech.

Podrobnosti naleznete zde.

  • Společná akce ze dne 29. června 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vytvoření Evropské soudní sítě (1998/428/SVV)
  • Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (2001/427/SVV)