O ministerstvu

Ministerstvo spravedlnosti je významným vládním úřadem, který hraje důležitou roli v justičním systému naší země. Pracujeme na vytváření spravedlivého právního systému a prosazování jeho zásad. Naší vizí je vytvořit efektivní a dostupnou justici bez zbytečných průtahů, dostupnou pro všechny.

Odpovědnosti

Jsme odpovědní za tyto části justičního systému:

 • Soudy a státní zastupitelství
 • Vězeňství a rejstřík trestů
 • Probační a mediační služby
 • Dozor nad justičními profesemi

Naše priority

 • Reforma justice a zajištění rychlého přístupu ke spravedlnosti
 • Snížit počet případů opakované trestné činnosti
 • Zlepšit bezpečnost a zabezpečení věznic
 • Digitalizace justice

 

Přečtěte si náš Strategický rámec eJustice 2023+, kde se dozvíte více o tom, jak chceme našich priorit docílit.

Kdo jsme

Pod ministerstvo spadá přibližně 100 soudů různých stupňů a specializací, a přes 35 věznic a 10 vazebních věznic. Tisíce lidí využívá služby:

 • Soudů
 • Státních zastupitelství
 • Probační a mediační služby
 • Vězeňské služby
 • Justiční akademie
 • Rejstříku trestů
 • Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Ministerstvo zároveň spolupracuje s dalšími úřady, orgány a institucemi k zajištění fungování justice:

 • Policie ČR
 • Česká advokátní komora
 • Notářská komora ČR
 • Exekutorskou komorou ČR
 • Komora soudních tlumočníků ČR
 • Komora soudních znalců ČR
 • Komora mediátorů a facilitátorů ČR
 • Kancelář veřejného ochránce práv

 

Další informace

Naše hlavní služby

 

Přístup k našim informacím

 

Pracovní místa a smlouvy