Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Oznamování protiprávního jednání

V souladu s § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil státní tajemník Ministerstva spravedlnosti ČR s účinností od 1. července 2015 státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (dále jen prošetřovatel). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.

Prošetřovatel

Ing. Dušan Homola, ředitel odboru kontroly

Mgr. Tomáš Mikeska, referent odd. finanční a majetkové kontroly Odboru kontroly

Schránka

umístěna na dveřích nepoužívaného vchodu budovy ministerstva Vyšehradská 16,  128 10 Praha 2

Elektronická adresa

oznam@msp.justice.cz   

Pozor: na této elektronické adrese, jakož i poštovní schránce budou přijímána pouze oznámení na státní zaměstnance Ministerstva spravedlnosti ČR dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., ostatní oznámení jiné povahy zasílejte na oficiální adresu Ministerstva spravedlnosti posta@msp.justice.cz, jinak by na tato podání nemohl být brán zřetel.

Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě

Místo příjmu oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě

Adresa: Vyšehradská 16, Praha 2. Poštovní schránka je na mapě vyznačena šipkou.