Krajský soud v Ostravě

Jak se stát přísedícím

Informace pro zájemce

Toužíte po tom, abyste se podíleli na rozhodování soudu a přispěli k výkonu spravedlnosti? I když nemáte právní vzdělání, můžete se stát tzv. soudcem z lidu.

Při této čestné funkci můžete sedět v taláru vedle soudce-předsedy senátu a posuzovat kauzy v prvním stupni trestních řízení.

 

Postup a formuláře 

Zde najdete přehledný postup krok po kroku, jak se stát přísedícím a všechny potřebné formuláře, které musíte dodat na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.