Krajský soud v Ostravě

Úřední deska

Na úřední desku vyvěšujeme především rozhodnutí a jiné písemnosti, jež mají být doručeny účastníkům soudních řízení, a úřední sdělení soudu. Úřední deska je umístěna v přízemí budovy soudu mezi pokladnou a informační kanceláří. 

 

Obsah informací zde zveřejněných je v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Níže naleznete odkazy na elektronickou úřední desku. 

 

Infodeska Krajského soudu v Ostravě

 

Infodeska Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci