Krajský soud v Hradci Králové

Kontaktní osoby na pobočce v Pardubicích

Telefonní ústředna

Na Třísle 135
530 96 Pardubice

tel.: +420 466 044 411
fax: +420 466 261 897
datová schránka: ep7abae
e-mail: podatelna@ksoud.pce.justice.cz
kontaktní osoba: spojovatelka

 

 

Informační kancelář

Na Třísle 135
530 96 Pardubice

tel.: +420 466 044 412, +420 466 044 413
fax: +420 466 261 897
datová schránka: ep7abae
e-mail: info@ksoud.pce.justice.cz
kontaktní osoba: Lucie Kučerová a Radka Bambušková

 

 

Podle ust. § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud poskytuje účastníkům řízení  poučení pouze o jejich procesních právech a povinnostech.

Informační kancelář nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství.

S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Informační kancelář poskytuje informace pouze o jednotlivých řízeních.

Informace o trestních řízeních jsou poskytovány u vedoucích trestních kanceláří na telefonní číslech 466 044 456 a 466 044 453.

Poskytování informací a nahlížení do spisů u Krajského soudu v Hradci Králové

Pokyny pro nahlížení do spisů

Žádost o nahlédnutí do spisu

 

 

Podatelna

Na Třísle 135
530 96 Pardubice

tel.: +420 466 044 416, +420 466 044 417
fax: +420 466 261 897
datová schránka: ep7abae
e-mail: podatelna@ksoud.pce.justice.cz
kontaktní osoba: Iveta Riegerová a Tereza Šůnová

 

 

Místopředseda krajského soudu pro řízení pobočky v Pardubicích

Na Třísle 135
530 96 Pardubice

tel.: +420 466 261 903
fax: +420 466 261 897
datová schránka: ep7abae
e-mail: podatelna@ksoud.pce.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Pácha

 

 

Zástupkyně ředitelky správy pro pobočku krajského soudu - pobočka v Pardubicích

Na Třísle 135
530 96 Pardubice

tel.: +420 466 261 923
fax: +420 466 261 897
datová schránka: ep7abae
e-mail: ldytrychova@ksoud.pce.justice.cz
kontaktní osoba: Ing. Ludmila Dytrychová