Krajský soud v Hradci Králové

Základní informace

Informace pro média a veřejnost - vstup do jednací síně
V případě zvýšeného zájmu veřejnosti o některé jednání soudu budou do jednací síně vpuštěni zájemci z řad veřejnosti  a médií podle pořadí, ve kterém se dostavili ke kontrole při vstupu do budovy u členů justiční stráže. Ti budou zájemcům v pořadí, v jakém přistoupili ke kontrole, vydávat  „vstupenky" s pořadovými čísly (např. 1 až 20 – počet vydávaných lístků bude odpovídat maximální kapacitě míst určených pro veřejnost v dané jednací síni).

 

Krajský soud v Hradci Králové

 

Historie soudnictví v Hradci Králové

 

Poučení pro osoby vstupující do budov Krajského soudu v Hradci Králové

 

Zprávy o činnosti Krajského soudu v Hradci Králové

 

Zprávy o kontrolní činnosti

 

Interní protikorupční program Krajského soudu v Hradci Králové

 

Etický kodex soudce

 

GDPR

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vyhláška č. 442/2006 Sb.

 

Stížnosti