Krajský soud v Českých Budějovicích

Informace o přístupnosti objektů pro osoby se zdravotním postižením (BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP)

Krajský soud v Českých Budějovicích - Základní informace o přístupnosti budovy pro osoby s postižením

 

Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře - Základní informace o přístupnosti budovy pro osoby s postižením

 

 

Zdravotně postiženým občanům, kteří jsou omezeni v pohybu, je umožněn vstup do budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích postranním vchodem z ulice Dr. Stejskala (bezbariérový přístup). Zde je umístěn zvonek, kterým lze přivolat justiční stráž, která zajistí vstup do budovy.

Kromě výjimek je možné se po celé budově Krajského soudu v Českých Budějovicích pohybovat pomocí výtahu (viz odkaz výše). Přístup osob s omezenou schopností pohybu je umožněn do všech jednacích síní a veřejně přístupných prostor soudu. K ovládání výtahu není třeba asistence další osoby.

V přízemí budovy se nachází informační centrum krajského soudu (č. dveří 4), kde je možnost nechat si vyznačit doložku právní moci, nahlédnout do spisu.

V přízemí budovy je umístěna rovněž podatelna krajského soudu (č. dveří 11).