Obdržel jsem platební rozkaz

Platební rozkaz v poštovní schránce Vás může překvapit, je však potřeba mu věnovat mimořádnou pozornost. Když jej budete ignorovat, může to pro Vás mít vážné následky v podobě dluhů a exekuce.

Co je to platební rozkaz?

Platební rozkaz je druh soudního rozhodnutí, kterým Vám soud přikazuje zaplatit peněžní částku, kterou po Vás požaduje žalobce. Jinými slovy se jedná o způsob, jakým může osoba, které dlužíte peníze (věřitel), prostřednictvím soudu vymáhat váš dluh. K této částce zaplatíte navíc náklady soudního řízení. Rozhodnutí je vždy doručeno do vlastních rukou.

K soudu jsem vůbec nebyl předvolán, přesto mi přišel platební rozkaz. Jak je to možné?

Jako žalovaný nemusíte být pozván k soudnímu jednání.  Platební rozkaz totiž vydává soud na základě důkazů, které předloží žalobce, a to v případě, že z nich vyplývá žalobcovo právo na zaplacení peněžité částky.

Přišel mi platební rozkaz. Co mám dělat?

Pokud víte, že jste platební rozkaz dostali na základě dluhů, kterých jste si vědomi, a máte potřebné finance, částku, kterou vám rozkaz určuje, co nejdříve zaplaťte. Vyhnete se tím navyšování dluhu a snížíte riziko pádu do dluhové pasti.

Pokud nic nedlužíte nebo pokud nesouhlasíte s navrženou částkou, můžete se proti platebnímu rozkazu bránit takzvaným odporem.

Co je to odpor?

Odpor je prostředek, kterým se můžete bránit proti platebnímu rozkazu, pokud s ním nesouhlasíte.  Musíte jej podat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy Vám byl platební rozkaz doručen. Odpor se podává k soudu, který platební rozkaz vydal. Pokud odpor podáte včas, platební rozkaz se bez dalšího zruší v plném rozsahu a soud nařídí jednání, ve kterém bude rozhodovat znovu s tím, že budete mít možnost se k věci vyjádřit.  Podáte-li však odpor po této lhůtě, soud jej odmítne. Rozhodnutí se pak stane pravomocným a nebude možné se proti němu ani odvolat.

Jakým způsobem mám odpor podat?

Veškeré informace, jak odpor podat a co vše musí obsahovat, naleznete v  rozhodnutí o platebním rozkazu, které Vám soud zaslal.

Platí se za podání odporu?

Za podání odporu nic neplatíte.

Co když odpor nepodám a částku stanovenou platebním rozkazem nezaplatím?

Platební rozkaz, proti kterému nepodáte odpor, je pravomocný. To znamená, že rozhodnutí je závazné pro žalobce (věřitele) i pro Vás jako žalovaného. Proti tomuto rozhodnutí není možné podat ani odvolání a částku stanovenou platebním rozkazem musíte zaplatit. Pokud nezaplatíte, částka na Vás může být vymáhána prostřednictvím exekuce.

Co mám dělat, pokud nemám dostatek peněz na zaplacení částky stanovené platebním rozkazem?

Pokud nemáte na zaplacení celé částky, pokuste se přímo s žalobcem domluvit na splátkovém kalendáři. Toto však závisí pouze na ochotě věřitele. Proto Vám doporučujeme řešit dluhy dříve, než dojde k soudnímu jednání. Informaci k řešení těchto problémů naleznete v situacích Nezvládám platit své dluhy a Jsem v exekuci.