Přejít k obsahu

Okresní soud ve Svitavách

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

POZOR ZMĚNA!!!: od 9.1.2020 do 22.1.2021 platí ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN!!!

 

Pracovní doba

Pružný pracovní týden dle ust. § 85 zákoníku práce v celkové délce 40 hodin.

 

 

Úřední hodiny podatelny a pokladny

 

Pondělí                    7.30 – 11.00                    12.00 – 15.45

Úterý                        7.30 – 11.00                    12.00 – 14.30

Středa                      7.30 – 11.00                    12.00 – 15.45

Čtvrtek                     7.30 – 11.00                    12.00 – 14.30

Pátek                       7.30 – 11.00                    12.00 – 13.00

 

Hotovosti včetně plateb na pohledávky soudu lze skládat v pokladně soudu – objekt „A", II. nadzemní podlaží, č.dv. 219

 

 

Úřední hodiny informačního centra

 

Pondělí                    8.00 – 11.00                    12.00 – 15.45

Úterý                        8.00 – 11.00                    12.00 – 14.30

Středa                      8.00 – 11.00                    12.00 – 15.45

Čtvrtek                     8.00 – 11.00                    12.00 – 14.30

Pátek                       8.00 – 11.00                    12.00 – 13.00

 

 

 

 

Doba určená pro styk s veřejností

(pro účely sepisování návrhů do protokolu ve věcech péče o nezl. děti, pozůstalostních a výkonu rozhodnutí)

 

 

Pondělí                    8.00 – 11.00                    12.00 – 15.45

Středa                      8.00 – 11.00                    12.00 – 15.45

 

 

 

Nahlížení do soudních spisů a vyznačování právní moci

(zákon č. 436/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

Informační centrum                                                           č.dv. 156        1. podlaží/budova „B"

 

 

 

 

 

 

Návštěvní dny u předsedy soudu

 

Středa                    8.30 – 11.00

 

 

Stížnosti

(zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

Stížnosti podávané ústně jsou přijímány v pondělí až čtvrtek v době základní pracovní doby  od 8.00 hod. do 11.00 hod. od 12.00 do 14.00 hod., v pátek v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. na č. dveří 453, budova „B", 4. nadzemní podlaží (kancelář předsedy soudu),  na č. dveří 359, budova „B", 3. nadzemní podlaží (kancelář místopředsedkyně soudu) a na č. dveří 368, budova „B", 3. nadzemní podlaží (kancelář ředitele správy soudu).

 

 

Poskytnutí informace

(zák. č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

Žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány na č.dv. 368, objekt „B", III. nadzemní podlaží