Přejít k obsahu

Okresní soud ve Strakonicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

úřední deska

Úřední deska

Na úřední desku jsou vyvěšována rozhodnutí soudu určená zákonem a úřední sdělení soudu.

Obsah informací zveřejněných na úřední desce soudu je v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Úřední desky jsou umístěny:

- elektronická úřední deska  - u vstupu na infocentrum - přízemí č. dv. 38

- úřední deska č. 1 až 4  - v přízemí naproti infoncetru - přízemí č. dv. 38

 

 

infoDeska

Zde je odkaz na elektronickou úřední desku Okresního soudu ve Strakonicích