Přejít k obsahu

Okresní soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Formuláře

  Žádost o lustraci
        Žádost v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem; žádost zaslaná e-mailem musí  být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.

              Žádost o lustraci (formát pdf)
              Žádost o lustraci (formát doc)

 

  Žádost o zahlazení trestu

              Žádost o zahlazení trestu (formát pdf)
              Žádost o zahlazení trestu (formát doc)